Visa đi Đức

Visa kết hôn, đoàn tụ tại Đức

Ngoài bộ hồ sơ gốc phải nộp thêm hai bộ hồ sơ phô tô. Bộ hồ sơ gốc sẽ được trả lại cho người xin cấp thị thực sau khi

 

Visa công tác Đức

Thị thực này chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày

Để nộp đơn xin cấp thị thực, Quý vị thực hiện theo ba bước sau đây:

1.

 

Visa thăm thân Đức

Thủ tục xin Visa thăm thân Đức

1/ Hộ chiếu còn hạn 6 tháng

2/ 03 ảnh 4*6 (mới nhất, nền trắng, đầu để trần, mặt nhìn thẳng.

 

Visa du học Đức

Ngoài bộ hồ sơ gốc phải nộp thêm hai bộ hồ sơ phô tô. Bộ hồ sơ gốc sẽ được trả lại cho người xin cấp thị thực sau khi