Visa đi Nhật

Visa du lịch Nhật

Hồ sơ xin visa du lịch gồm có:

- Hộ chiếu
- Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ
- 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm
- Tài

 

Visa lưu trú quá cảnh Nhật

Quá cảnh Nhật Bản là việc ghé ngang qua Nhật Bản trên đường đi từ nước này sang nước khác trong thời gian ngắn (dưới 15

 

Visa thăm thân Nhật

Các hồ sơ cần thiết khi xin visa lưu trú ngắn hạn với mục đích thăm thân nhân.

1. Hộ Chiếu.

2. Đơn xin visa Đơn xin visa