Visa đi Pháp

Visa y tế Pháp

Chứng từ cần thiết khi nộp hồ sơ

1. Điền rõ ràng và kí tên đơn xin visa Shengen. Đơn xin thị thực bắt buộc phải được điền

 

Visa thăm thân Pháp

Thủ tục xin Visa Pháp (Thăm thân)

1. 03 ảnh rời (khổ 4×6, nền trắng)

2. Hộ chiếu còn hạn 6 tháng

3. Giấy tờ chứng minh nghề

 

Visa công tác Pháp

Đi làm việc ngắn hạn - Có thời hạn dưới hoặc nhiều nhất 3 tháng

Việc cấp Visa tuỳ thuộc vào nơi cấp hộ chiếu :  Mời  những

 

Visa du lịch Pháp - Nghỉ hưu

Thủ tục xin Visa du lịch Pháp (Trường hợp: Nghỉ hưu)

1. 03 ảnh rời (khổ 4×6, nền trắng)

2. Hộ chiếu gốc còn giá trị trên

 

Visa du lịch Pháp - Trẻ em, học sinh, sinh viên

Thủ tục xin Visa du lịch Pháp (Trường hợp: Trẻ em, học sinh, sinh viên)

1. 03 ảnh rời (khổ 4×6, nền trắng)

2. Hộ chiếu gốc

 

Visa du lịch Pháp - Cán bộ, nhân viên

Thủ tục xin Visa du lịch Pháp (Trường hợp: Cán bộ, nhân viên)

1. 03 ảnh rời (khổ 4×6, nền trắng)

2. Hộ chiếu gốc còn giá

 

Visa du học Pháp

Loại visa này dành cho các sinh viên muốn lưu trú trên 3 tháng tại Pháp để theo học một khóa học cao cấp hay theo một