Visa du học Pháp

Xem kết quả: /  số bình chọn: 8
Bình thườngTuyệt vời 

Loại visa này dành cho các sinh viên muốn lưu trú trên 3 tháng tại Pháp để theo học một khóa học cao cấp hay theo một khóa đào tạo chung tại một trung tâm chánh phủ hay cá nhân.

Hồ sơ cần chuẩn bị

1. Đơn xin visa dài hạn 1 mẫu đơn, điền đơn, ghi ngày tháng và ký tên (giống chữ ký đã ký trong hộ chiếu). Đơn xin thị thực bắt buộc phải được điền bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

2. 2 ảnh cá nhân : ảnh trên nền trắng, màu, cỡ 3,5 X 4,5 cm (đầu trần, nhìn ngay, mới chụp và 2 ảnh giống nhau)

3. Hộ chiếu được cấp ít nhất 10 năm còn giá trị ít nhất 1 năm và 3 tháng : bản chánh và photocopie tất cả các trang định danh của hộ chiếu và tất cả các trang có đóng dấu chánh thức hoặc có visa.

4. 2 photocopies biên nhận đã thanh toán phí Campus France có ghi số cá nhân (1 dành để trừ phí sinh viên)

5. Chứng minh khả năng tài chánh (photocopies) :
- Nếu có học bổng của chánh phủ Pháp hay chánh phủ khác : giấy xác nhận học bổng ghi rõ giá trị và thời gian của hoc bổng.
- Các trường hợp khác : tối thiểu 5 000 Euros cho một năm học (nếu có nơi lưu trú miễn phí chứng minh bằng một giấy bảo lãnh của người bảo lãnh được đánh giá bằng nữa thu nhập bắt buộc).
- Số tiền này được chứng minh bằng cách trình các chứng từ sau :
Chọn
+ Biên nhận ngân hàng xác nhận tổng số tiền đã được mở tại một tài khoản tại một ngân hàng Pháp
+ Giấy rút tiền bằng ngoại tệ từ ngân hàng và giấy cam kết do đương đơn viết cam kết là sẽ gởi số tiền trên tại một tài khoản tại một ngân hàng Pháp
+ Nếu có một người bảo lãnh tại Pháp, trình giấy báo lãnh cùng photocopie chứng minh thư của người bảo lãnh (CNI, hộ chiếu hay thẻ lưu trú tại Pháp) và chứng từ chứng minh thu nhập của người bảo lãnh (3 sao kê ngân hàng 3 tháng cuối, 3 bản lương 3 tháng cuối và giấy báo thuế cuối)

6. Photocopie kết quả thi TCF (Test de Connaissance du Français) hoặc DALF (Diplôme d’Aptitude en Langue Française) hoặc DELF ( Diplôme d’études en langue française) hoặc TEF (Test d’évaluation de Français).

7. Bản sao các bản điểm và bản dịch tiếng Pháp bằng cấp cuối cùng nhận được

8. Bản sao giấy ghi danh vào một trung tâm giáo dục hoặc, đối với các trường tư thục, bản sao giấy xác nhận đã thanh toán học phí

9. Trong trường hợp việc học bị gián đoạn, bản sao các giấy xác nhận làm việc từ khi nghỉ học (giấy xác nhận làm việc, bản lương)

10. Lệ phí hồ sơ : thanh toán bằng tiền mặt bằng đồng VN tương đương 99 Euros. Lệ phí hồ sơ không hoàn lại nếu visa bị từ chối
Ghi chú:

+ Visa này cho phép quý vị lưu trú tại Pháp tối đa 1 năm. Nếu quý vị muốn lưu trú trên một năm, quý vị phải xin 1 chứng nhận lưu trú (titre de séjour) tại Sở cảnh sát hai tháng trước khi visa hết hạn.
Visa này có ghi chú ‘’Etudiant ‘’ và ‘’CESEDA R311-3 6°’’ cho phép quý vị làm việc có lương trong thời hạn 964 giờ/1 năm.

+ Ngay khi đến Pháp, người được cấp visa này phải gửi mẫu đơn OFII bằng thư bảo đảm có hồi đáp và sẽ nhận đươc một thư mời trình diện tại ‘’ direction territoriale của OFII (Office francais de l’Immigration et de l’Intégration) nơi lưu trú để thực hiện vài thủ tục.e résidence pour effectuer certaines formalités.

+ Tất cả các chứng từ bằng tiếng Việt phải kèm theo bản dịch sang tiếng Pháp hay tiếng Anh.

+ Các bản photocopie cỡ giấy A4.

+ Không chấp nhận chứng từ bằng fax và e-mail.

+ Thời gian tối thiểu xem xét hồ sơ là 2 tuần.

+ Tổng Lãnh sự quán Pháp được phép yêu cầu cung cấp thêm chứng từ sau khi hồ sơ được nộp.

+ Trong mọi trường hợp, cung cấp tất cả các chứng từ theo yêu cầu không bảo đảm là visa được cấp

+ Đơn phải được nộp ít nhất ba tuần trước ngày đi.