Visa y tế Pháp

Xem kết quả: /  số bình chọn: 8
Bình thườngTuyệt vời 

Chứng từ cần thiết khi nộp hồ sơ

1. Điền rõ ràng và kí tên đơn xin visa Shengen. Đơn xin thị thực bắt buộc phải được điền bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

1-1 ảnh màu, cỡ 3,5 X 4,5 cm, chụp thẳng, đầu trần trên nền sáng có 1 màu.

1-2. 1-Hộ chiếu còn giá trị và được cấp từ ít nhất 10 năm, còn giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày rời khỏi lãnh thổ các nước thành viên Shengen, còn ít nhất 2 trang trắng. Bản chính và photocopie tất cả các trang định danh của hộ chiếu và tất cả các trang có đóng dấu chính thức hoặc có visa.

1-3. Lệ phí hồ sơ : trả bằng tiền mặt bằng đồng VN tương đương với 60 Euros
Chú ý : lệ phí hồ sơ không hoàn lại nếu visa bị từ chối.

1-4. Hộ khẩu. Trình bản chính và photocopie.

Giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi:

Chứng từ chánh thức của một cơ quan y tế xác nhận rằng tại Việt Nam hay tại các quốc gia lân cận (Thái Lan, Singapour) không có khả năng trị bệnh nầy.
Giấy chấp thuận nhận điều trị của một trung tâm y tế tại Pháp cho biết rõ ngày và thời gian nằm viện và bản ước tính chi phí điều trị.
Giấy xác nhận chịu tất cả chi phí của một tổ chức hoặc là chứng từ chứng minh là các chi phí y tế đã được thanh toán

Chứng minh chỗ ở :

Giấy của khách sạn xác nhận có giử chổ trong suốt thời gian lưu trú trong khối Schengen có ghi rõ các ngày và thời gian lưu trú. Trình bản chánh và photocopie. Nếu lưu trú tại nhà một cá nhân, trình bản chánh giấy bảo lãnh do ủy ban (mairie) nơi lưu trú cấp.

Khả năng tài chánh :

Chứng từ chứng minh khả năng tài chánh cho biết đương đơn có khả năng thanh toán chi phí trong suốt thời gian lưu trú trong khối Schengen ( trung bình là 45 Euros/1 ngày).Sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng trong ít nhất là 3 tháng, vân vân …. Trình bản chánh và photocopie.

Các chứng từ khác:

1. Giấy giử chỗ máy bay (lịch trình bay) đi và về Việt Nam-Pháp do 1 công ty hàng không cấp. Trình bản chánh và photocopie.

2. Lịch trình chuyến đi ghi rõ ngày vào và ra và số ngày lưu trú tại từng quốc gia và mục đích của chuyến đi.

3. Chúng từ chứng minh nghề nghiệp :
+ Nhân viên có lãnh lương : giấy xác nhận làm việc có ghi họ tên, chức danh, ngày bắt đầu làm việc và mức lương của đương đơn, ghi trên giấy có tiêu đề của công ty có đề ngày, được kí và có con dấu của công ty. Trình bản chánh và photocopie.
+ Sinh viên : Giấy xác nhận học có ghi ngày dự kiến hết học kì, trường hợp khác, giấy xác nhận có học bổng. Trình bản chánh và photocopie.
+ Công việc tự do : Giấy đăng kí công ty, biên lai đóng thuế. Trình bản chánh và photocopie.

4. Visa của các quốc gia ngoài khối Schengen sau khi đi Pháp. Trình bản chánh và photocopie.

Bảo hiểm đi lại: Bảo hiểm đi lại quốc tế chấp nhận chi trả đến mức 30 000 Euros các chi phí nằm bệnh viện và hồi hương. Trình bản chánh và photocopie.

Trẻ dưới 18 tuổi:

1. Giấy cho phép do cha và mẹ viết và kí tên
- Photocopie hộ chiếu của cha và mẹ ( hoặc là giấy tùy thân khác có ảnh)
- Chứng từ chứng minh liên hệ gia đình