Visa đi Úc

Visa công tác ngắn hạn (Diện 456)

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc công tác, họp hội nghị, đàm phán với đối tác...

Khi được chấp thuận, quý

 

Visa công tác dài hạn (Diện 457)

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc công tác, lao động và được sự bảo lãnh của người chủ bên Úc.

Với loại

 

Visa nhập cư hôn nhân Úc

Chính phủ Úc ủng hộ việc đoàn tụ của các cặp vợ chồng có mối quan hệ chính đáng. Chương trình Nhập cư Hôn nhân cho phép

 

Visa thăm thân, du lịch Úc

Đây là loại Visa ngắn hạn dành cho những người muốn đi thăm người thân ở Úc trong thời gian ngắn. Với loại chiếu khán